Vďační za zdravie

Je apríl a mne napadlo zamyslieť sa nad uplynulými štyrmi mesiacmi. Mám pocit, že ma opäť zhltol kolobeh bežných dní. Tak som si v tichu večer, keď už deti spali, sadla a premýšľala. Málo sme vďační, hlavne za zdravie. Keď už je to samozrejmosť, ľahko sa zabúda.

Minulý rok bol pre mnohých z rodičov náročný. V zmysle všetkých chorôb prinesených zo škôl alebo škôlok. Ani ten začiatok roka nebol až tak ok.

Od októbra som až do konca roka 2022 bola doma zavretá s tromi chorými deťmi. Ako bonus, ani my dvaja s manželom sme sa nevyhli žiadnej z chorôb. Bolo to veľmi únavné. Noci plné strachu, kašľu a teplôt nám dávali zabrať. V tej chvíli sa človek prichytí pri reptaní. Pretože už len aký zmysel má byť chorý. Žiadny.

V kolobehu dní, podávania liekov, ležania v horúčkach som si uvedomila jednu vec. Som Bohu vďačná za jednoduchosť obyčajných dní. Život v rutine, domácich prácach a školských povinností je presne to, za čo denne ďakujem v modlitbách. Buďme vďační za zdravie.

Keď sme všetci zdraví, je to ľahké stíšiť sa k modlitbe. V chorobe človek zabúda. Vo všetkom tom náročnom konci roka už teraz vidím zmysel. Našla som ho, ako som už spomínala, v bežnom chode všednosti. Večerné modlitby pred uspávaním detí nie sú len prosbami za to, čo by sme chceli alebo potrebovali, ale i vďakou za zdravie a život.

Spolu s manželom sme sa začali vo dvojici pred spánkom modliť, ďakovať, prosiť a prehlasovať dobré veci. Ako sa píše vo Svätom písme: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ Filipanom 4:6-7.

Hľadanie pokoja v Bohu a neprítomnosť rodičovskej ustarostenosti je na materskej dovolenke beh na dlhé trate, ale verím, že to nie je nemožné. Preto som začala tento rok s väčším odhodlaním ďakovať za maličkosti, ktoré prinášajú radosť každý deň. Niekedy tomu hovorím nájsť svetlo na konci tunela.

Nájsť nádej, že nastane nový deň, opäť vyjde slnko a bude dobre. Som len človek a niekedy to ide veľmi ťažko. Modlitba vďaky mi pomáha uvedomiť si, že na starosti obyčajných dní nie som sama. Vďačnosť mi pomáha zamerať sa na to dobré čo mám, čo sa podarilo, a akých úžasných ľudí mám doma okolo seba. Problémy, hnevy a trápenia vtedy idú do úzadia.